Ang BAHÁNDÌAN ay ang institusyonal na imbakan ng Pamantasang Sentral ng Pilipinas para sa pamamahala, pamamahagi, at pagpapanatili ng mga digital na materyales na kumakatawan sa gawaing pang-iskolar ng pamayanang akademiko at mga kasapi nito at kanilang kaguruan at mga mag-aaral.

Ang BAHÁNDÌAN ay isang imbakang pampamantsan na nagbibigay daan upang makita ang mga nalathalang mga saliksik ng Pamantasang Sentral ng Pilipinas at mga kasapi nito. Sa pangkalahatan ay hindi pinaghihigpitan ang pag gamit nito, alinsunod sa Open Archives Initiative (OAI) na proteksyon para sa pag-aani ng metadata, na nagbibigay kakayahang gamitin nang sabay at mahanap ang nasabing dokumento.

Ang BAHÁNDÌAN ay isang kataga sa Hiligaynon na ang ibig sabihin ay kaban ng kayamanan (Uy-Griño, 2005). Ang institusyonal na lalagyan na ito ay sumisimbolo sa mga mahahalagang gawaing pang-agham ng institusyon. Ang didyital na imbakan na ito ay itinatag upang libreng magbigayang daan ang pananaliksik at kaalaman ng Pamantasan, upang panatilihin ang mga gawaing ito para sa hinaharap na henerasyon, at gayundin upang maitaguyod ang mga bagong modelo ng iskolar na komunikasyon, at higit sa lahat, upang matulungan mapalalim ang pag-unawa ng komunidad tungkol sa halaga ng mataas na antas ng edukasyon.

Uy-Griño, E. (2005). Diksyonaryo: Hiligaynon-English/ English-Hiligaynon. Iloilo City, Philippines: Central Philippine University

Ang imbakang ito ay pinamamahalaan ng Henry Luce III Library ng Pamantasan.

Pumili ng isang pamayanan upang i-browse ang mga koleksyon nito.

 • A study on the factors that affect students’ decision in shifting to mass communication 

  Bugna, Salve Rose L. (2014-03)
  The study investigated factors that affect students in shifting to mass communication. Specifically, it sought to identify the participants' profile in terms of age, course, year, gender and previous course. Specifically, ...
 • Bullycide: A content analysis of cyber bullying on Facebook 

  Cadiz, Jaycelle Faye T. (2014-03)
  This is a descriptive research study designed to determine whether or not the Facebook site, Centralian Feeler, is a cyber bully or just a typical member of the student body exercising his/her right of Free Speech. ...
 • The social responsibility of local AM radio dramas: Perception of selected Sicogon Island residents 

  Desabille, Jumar L. (2016-03)
  This is an explanatory research study designed to determine the perception of the selected Sicogon Island residents about the social responsibility on local AM radio dramas here in Iloilo Province. Specifically the study ...
 • Engineering Journal, Volume 3(1), July 2000 

  Central Philippine University (Central Philippine University, 2000-07)
  The CPU Engineering Journal was published annually by the College of Engineering of Central Philippine University. The Journal was a report of the results of completed researches of the Engineering faculty, almuni and other ...
 • Low cost solar hot water system 

  Tyler, Michael T. (Central Philippine University, 2000)
  Solar Hot Water systems are extensively used in some of the more developed countries in the world. They have been subject to much research and are now extremely efficient units. With all of these improvements the cost has ...

Tingan ang higit pa