Ang BAHÁNDÌAN ay ang institusyonal na imbakan ng Pamantasang Sentral ng Pilipinas para sa pamamahala, pamamahagi, at pagpapanatili ng mga digital na materyales na kumakatawan sa gawaing pang-iskolar ng pamayanang akademiko at mga kasapi nito at kanilang kaguruan at mga mag-aaral.

Ang BAHÁNDÌAN ay isang imbakang pampamantsan na nagbibigay daan upang makita ang mga nalathalang mga saliksik ng Pamantasang Sentral ng Pilipinas at mga kasapi nito. Sa pangkalahatan ay hindi pinaghihigpitan ang pag gamit nito, alinsunod sa Open Archives Initiative (OAI) na proteksyon para sa pag-aani ng metadata, na nagbibigay kakayahang gamitin nang sabay at mahanap ang nasabing dokumento.

Ang BAHÁNDÌAN ay isang kataga sa Hiligaynon na ang ibig sabihin ay kaban ng kayamanan (Uy-Griño, 2005). Ang institusyonal na lalagyan na ito ay sumisimbolo sa mga mahahalagang gawaing pang-agham ng institusyon. Ang didyital na imbakan na ito ay itinatag upang libreng magbigayang daan ang pananaliksik at kaalaman ng Pamantasan, upang panatilihin ang mga gawaing ito para sa hinaharap na henerasyon, at gayundin upang maitaguyod ang mga bagong modelo ng iskolar na komunikasyon, at higit sa lahat, upang matulungan mapalalim ang pag-unawa ng komunidad tungkol sa halaga ng mataas na antas ng edukasyon.

Uy-Griño, E. (2005). Diksyonaryo: Hiligaynon-English/ English-Hiligaynon. Iloilo City, Philippines: Central Philippine University

Ang imbakang ito ay pinamamahalaan ng Henry Luce III Library ng Pamantasan.

Pumili ng isang pamayanan upang i-browse ang mga koleksyon nito.

 • On truth, propaganda, and lies in Philippine politics 

  Molinos, Modesto B. Jr. (Institute of Advanced Theological Studies (IATS) and College of Theology, 2005)
  Is there any biblico-theological frame of reference wherein the issues prompted by the title above could be assessed of its value?
 • R.P. Christianity: “Being Christian” and “being corrupt” 

  Urbien, Earl Jasper A. (Institute of Advanced Theological Studies (IATS) and College of Theology, 2005)
  When we entered the month of September 2003 almost all Filipinos around the world were shocked by the international news that the Philippines ranked 11th in the list of the most corrupt countries in the world and 3rd in ...
 • Philippine Christianity and corruption 

  Siacor, Mona Lisa P. (Institute of Advanced Theological Studies (IATS) and College of Theology, 2005)
  There are many instances when I have seen corruption to pay, the culprits getting away with their conduct and somehow gaining by it. No matter that they have committed an immorality, just as long as some cost has been cut, ...
 • The role of the Church on the present Philippine society 

  Landero, Excelyn C. (Institute of Advanced Theological Studies (IATS) and College of Theology, 2005)
  On January 19, 2000, College of Theology Students and Faculty/Staff members participated in the Central Philippine University Indignation Rally; and in the afternoon, they marched from Central Philippine University to ...
 • Managing faith resources 

  Bunda, Nestor D.; Faulan, Rea Angelica D.; Jalando-on, Francis Neil G.; Narciso, Jerson B. (Convention Baptist Ministers’ Association, Inc., 2003)
  This volume, Managing Faith Resources, offers a variety of published and unpublished works mostly coming from the CBMA membership. Most of these theological resources are not yet disseminated to the CBMA members. Moreover, ...

Tingan ang higit pa