Ang mga sumusunod na mga file ng lisensya ay naiugnay sa item na ito:

Attribution 3.0 Philippines
Maliban kung sa kabilang banda ay nabanggit, ang lisensya ng item na ito ay inilarawan bilangAttribution 3.0 Philippines