Ang mga sumusunod na mga file ng lisensya ay naiugnay sa item na ito:

CC0 1.0 Universal
Maliban kung sa kabilang banda ay nabanggit, ang lisensya ng item na ito ay inilarawan bilangCC0 1.0 Universal