Recent Submissions

  • Ang mga kabundukan ng Aklan at Antique sa pagbabalangkas ng programang panturismo 

    Detaro, Romeo F.; Mahinay, Violeta Ibardolaza (National Commission for Culture and the Arts, 2015)
    Isa sa mga kalakaran sa kasalukuyan sa mga gawaing panturismo ang pambigay ng malaking tuon sa kultura at kapaligiran. Hindi na nga sapat ang simpleng pagbisita lamang ng mga turista sa isang lugar. Ang pagiging turista ...